Mobile World Congress voorziet grote rol voor AI bij 5G en 6G

MWC bracht de industrieleiders op het gebied van mobiele infrastructuur, end-points en allerhande toepassingen bij elkaar in Barcelona. Er is veel interesse gewekt voor de manier waarop de nieuwe 5G technologie de komende jaren zal evolueren en welke nieuwe toepassingen kunnen worden toegevoegd aan dit nieuwe netwerk. Ook oplossingen voor indoor mobiele dekking zullen mee evolueren.

Vooral professionele toepassingen voor het besturen van allerhande processen, voertuigen, industriële automatisering, logistieke processen, de gezondheidszorg en alarmeringsomgevingen zullen steeds meer gebruik gaan maken van 5G en in de toekomst 6G technologie. Het is met name omwille van de betrouwbaarheid, de hoge beschikbaarheid en de te realiseren snelheid dat voor deze technologie gekozen wordt ten opzichte van andere “gedeelde” technieken.

Wat kan AI technologie dan betekenen voor de mobiele netwerken?

De toename van het aantal gebruikers (lees apparaten) op deze netwerken betekent dat deze netwerken geschikt moeten zijn voor een groeiend aantal gelijktijdige kanalen en dus een verhoging van de capaciteit. Krachtiger apparatuur en processoren vragen om meer energie en juist “energieconsumptie” is een belangrijk onderwerp in het huidige beleid van veel organisaties en de overheid om daar zo efficiënt als mogelijk mee om te gaan en daarop eveneens te kunnen besparen.

Fabrikanten van telecomapparatuur zien kansen om met AI een betere inschatting te kunnen maken van de capaciteitsvraag van telecomnetwerken, en daarmee systemen efficiënter om te laten gaan met energie. Piektijden zijn relatief eenvoudig voorspelbaar. Afhankelijk van het type apparaat dat zich op het netwerk aanmeldt, wordt een bepaalde capaciteit van het netwerk gevraagd (op basis van voldoende bandbreedte). Maar de karakteristiek van de communicatiebehoefte wordt ook bepaald door het type gebruikers die bijvoorbeeld een constante communicatie veroorzaken (zoals een camera) of sensoren die slechts een minimale bandbreedte verbruiken, maar op het moment dat zij communicatie nodig hebben, wel de beschikking moeten hebben over een beschikbaar kanaal (prioriteit geven). Aan de hand van bepaalde patronen zullen netwerken intelligenter worden en daardoor zal beter voorspeld kunnen worden op welke capaciteit deze dienen te functioneren om zo het energieverbruik beter te kunnen reguleren.

Zorgt AI voor een eerlijke kostenverdeling?

Naast deze ontwikkelingen kan AI bijdragen aan nieuwe inkomstenstromen op mobiele netwerken. Dit zal voor bepaalde toepassingen een besparing kunnen opleveren en voor andere toepassingen juist wat extra kosten, om zo ook weer de ontwikkeling te kunnen bekostigen voor een betere ontsluiting, beveiliging en borging van continuïteit.

AI is al lang geen ontwikkeling meer om gezellig Sinterklaas gedichtjes te laten maken door ChatGPT; het staat op de agenda van ieder technologisch bedrijf en ook de overheid ziet dat AI kansen biedt op allerlei vlak, maar vooral ten gunste van economie, welvaart en welzijn.

Ook voor BinnenBereik is dit een belangrijk onderwerp om mee te nemen in de business case voor onze opdrachtgevers. Bestaande indoor dekkingssystemen zullen in de toekomst moeten kunnen meegroeien met deze ontwikkelingen. Met de fabrikanten van de producten die onderdeel zijn van de oplossingen van BinnenBereik, zijn hierover gesprekken om concreet zaken in een roadmap op te kunnen nemen, zodat zichtbaar wordt welke ontwikkelingen er naar de toekomst toe kunnen worden verwacht.

Toekomstgericht bouwen? Download de whitepaper:

Lees alles over de as-a-service oplossing die BinnenBereik met haar indoor mobiele netwerk biedt, zodat iedereen in uw gebouw straks kan genieten van optimaal mobiel bereik.