Aansprakelijkheid en auteursrecht OTC Networks B.V

Deze internetsite wordt u aangeboden door OTC Networks B.V.

De inhoud ervan – alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur vanaf het startpunt www.binnenbereik.nl – is beschermd op grond van de auteurswet. Van de inhoud van deze site mag niets worden gekopieerd en aan de inhoud mag niets worden veranderd. OTC Networks B.V. zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft ter zake geen garanties voor juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid.

OTC Networks B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang tot www.binnenbereik.nl, noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van gegevens en informatie op deze internetsite. Het gestelde in de vorige zin geldt eveneens voor toegang tot en gegevens en informatie op sites, waarvan op deze site links zijn opgenomen. Alle gegevens die u naar www.binnenbereik.nl stuurt dienen juist te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Toekomstgericht bouwen? Download de whitepaper:

Lees alles over de as-a-service oplossing die BinnenBereik met haar indoor mobiele netwerk biedt, zodat iedereen in uw gebouw straks kan genieten van optimaal mobiel bereik.