7 redenen om Inpandige Mobiele Dekking op te nemen in het Programma van Eisen

Mobiel bellen: we kunnen ons geen wereld meer voorstellen waarin dit niet mogelijk is. Sterker nog, mobiele dekking wordt, naast gas, licht en water, vaak omschreven als de 4e utiliteit. Een voorziening die er altijd is en die je eigenlijk pas mist als het er niet is.

Toch komt het, zeker in moderne, duurzame panden, steeds vaker voor dat er geen mobiele dekking is. De oorzaak hiervan is tweeledig:

Goed geïsoleerde nieuwbouw / renovatie

Met ingang van 1 januari 2023 moet elk gebouw over minimaal energielabel C beschikken. Heeft een gebouw na deze datum geen Energie-Index van 1,3 of beter, dan mag het niet als kantoor worden gebruikt. Deze verplichting komt voort uit het Bouwbesluit 2012. Om aan deze eisen te voldoen, zullen gebouweigenaren daarom vaak kiezen voor minimaal dubbel (HR++) glas.

De hinder van slecht mobiel bereik komt vooral voor bij hoge gebouwen die na 2010 zijn gerealiseerd. Vanaf die tijd wordt er standaard dubbel (HR++) glas geïnstalleerd, dat is voorzien van een coatinglaag om de warmte binnen en de kou buiten te houden. Dit type glas is goed voor besparen op de energierekening, maar slecht voor de radiosignalen afkomstig van een zendmast.

Van die radiosignalen gaat ongeveer een tienduizendste deel door het dubbel (HR++) glas. De rest van het signaal wordt door de coating op het raam weerkaatst en dringt het gebouw niet in. Het resultaat is een uitermate slecht indoor mobiel bereik.

Hoogteligging van het kantoor

Een andere oorzaak van slecht mobiel bereik kan de hoogte van het kantoor zijn. Vanaf ongeveer 30 meter hoogte kan er sprake zijn van interferentie tussen radiosignalen. Een mobiel device ontvangt op die hoogte signalen van meerdere zendmasten tegelijk. De ontvangen signalen gaan elkaar dan in de weg zitten. Dit kan leiden tot hakkelende gesprekken en verbroken verbindingen. De gebruiker ziet dan mogelijk nog wel meerdere ‘streepjes’ dekking op zijn mobiel. Echter, de kwaliteit van de mobiele verbinding zal als slecht worden ervaren. Gemakshalve kan worden gezegd dat gebouwen vanaf de 10e verdieping last kunnen hebben van dit effect.

Impact van slechte mobiele dekking

Slechte indoor dekking heeft verstrekkende gevolgen, zowel op het gebied van veiligheid als op het gebied van bereikbaarheid en business continuïteit. Denk aan:

 • 112 bellen is niet mogelijk
 • BHV’ers kunnen elkaar niet bereiken
 • Onderlinge telefonische communicatie is niet mogelijk
 • Gemiste (klant-)oproepen
 • Geen mobiel internet beschikbaar
 • Two-factor authenticatie is niet mogelijk
 • Gefrustreerde gebruikers
 • Ontevreden huurders
 • Waardevermindering van het vastgoed

 

Waarom Indoor Mobiele Dekking opnemen in het Programma van Eisen

Het probleem van slecht mobiel bereik binnen gebouwen kan worden opgelost door het installeren van een indoor mobiel netwerk, ook wel een Distributed Antenna System (DAS) genaamd.

Een indoor mobiel netwerk zorgt er ook voor dat bezoekers van het pand gegarandeerd zijn van goed bereik binnen het gebouw. Ze hoeven daarvoor helemaal niets te doen. Zodra ze het pand binnen lopen, maken hun smartphones automatisch verbinding met het netwerk van de eigen telecomprovider via het netwerk van BinnenBereik. Dat geldt ook voor buitenlandse bezoekers die in uw pand moeiteloos kunnen roamen.

Het installeren van een Distributed Antenna System kan zowel voor als na de bouw en/of renovatie van een pand plaatsvinden. Om een aantal redenen is het echter het meest efficiënt en kosteneffectief om Indoor Mobiele Dekking op te nemen in het Programma van Eisen (PvE), en de installatie tijdens de bouw en/of renovatie te realiseren.

 1. Benodigde ruimte

Voor de apparatuur van een Distributed Antenna System (DAS) is een centrale ruimte benodigd van ca. 20m2. Daarnaast zijn decentraal op verschillende locaties in het pand kleinere ruimtes nodig voor een beperkte hoeveelheid apparatuur. Bij installatie achteraf is het vaak lastig om deze ruimte vrij te maken omdat alle ruimtes al efficiënt ingericht zijn.

 1. Impact op plafonds

Alle benodigde bekabeling voor een DAS wordt weggewerkt in de plafonds en achter de wanden. Als reeds aangelegde plafonds weer open moeten, is dit zeer kostbaar. Hoe eerder in het proces, hoe eenvoudiger en goedkoper de installatie.

 1. Indeling afstemmen met alle betrokkenen

BinnenBereik ontwerpt niet alleen het optimale technische design, maar zorgt er ook voor dat het ontwerp esthetisch verantwoord is en past in de ruimte. Hiervoor is het belangrijk om in een vroegtijdig stadium het ontwerp af te stemmen met alle andere betrokken partijen.

 1. Impact op bekabeling

Voor de aanleg van het DAS, maakt BinnenBereik zoveel mogelijk gebruik van bestaande glasvezelverbindingen en reeds in het ontwerp voorziene bekabeling. Ook hierbij geldt: hoe eerder in het proces, hoe groter de kostenbesparing die gerealiseerd kan worden.

 1. Liften, trappenhuizen en parkeergarages

Vaak zijn de eisen ten aanzien van bereikbaarheid in liften, trappenhuizen en parkeergarages nog hoger dan in andere ruimtes. Het verdient dan ook aanbeveling om deze apart in ogenschouw te nemen.

 1. Samenwerking met alle partijen

Om het proces soepel te laten verlopen en vertraging te voorkomen, is het belangrijk dat de planning van alle partijen op elkaar aansluit. Dit komt niet alleen de snelheid, maar ook de kostprijs ten goede.

 1. De kosten drukken niet op bouwbudget

BinnenBereik hanteert een as-a-service model voor haar dienstverlening. Dit betekent dat u geen grote investering hoeft te doen. U kunt het bedrag dat u hiervoor per maand betaalt doorbelasten in de servicekosten aan uw eindgebruikers. Als u Indoor Mobiele Dekking in het PvE opneemt, kunt u dit in een vroeg stadium meenemen in de prijsbepaling van de servicekosten.

Meer weten?

Concluderend kan gesteld worden dat het aan te bevelen is om Indoor Mobiele Dekking op te nemen in het Programma van Eisen. Hoe eerder in het proces, hoe sneller en eenvoudiger het indoor mobiele netwerk te realiseren is.

Bent u nieuwsgierig hoe een indoor mobiel netwerk u als projectontwikkelaar, aannemer of installateur verder helpt? Vraag een vrijblijvend gesprek aan met BinnenBereik. Onze experts staan u graag te woord over wat BinnenBereik voor u kan betekenen.

Toekomstgericht bouwen? Download de whitepaper:

Lees alles over de as-a-service oplossing die BinnenBereik met haar indoor mobiele netwerk biedt, zodat iedereen in uw gebouw straks kan genieten van optimaal mobiel bereik.